Dzień tolerancji

Czas czytania: 2 minuty

16 listopada przypada Dzień Tolerancji.
3 dni temu Komisja Europejska zaprezentowała pierwszą kompleksową strategię na rzecz równości osób LGBTiQ na lata 2020-2025.

Według badań UE, w 2019 roku 76% Europejczyków zadeklarowało, że popiera uzyskanie równych praw przez lesbijki, gejów i osoby biseksualne. W tym samym roku jednak aż 43% osób LGBiTQ doświadczyło dyskryminacji. W 2012 było to 37%.

Komisja zakłada, że pieniądze unijne będą mogły być przeznaczone na inicjatywy mające na celu walkę z przemocą wymierzoną personalnie w osoby LGBTIQ.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa tejże społeczności, planuje wystąpić z inicjatywą rozszerzenia wykazu przestępstw Unii Europejskie o przestępstwa z nienawiści oraz mowę nienawiści. Podkreśla, że problem ten dotyczy osób LGBTiQ w większym stopniu.

Deklaruje, że wnikliwie spojrzy na kwestie zatrudnień. Oceni, jakie przepisy należałoby wprowadzić, by zapewnić ochronę przed dyskryminacją. Będą one w szczególności dotyczyły wzmocnienia organów ds. równości. Ciekawym rozwiązaniem jest natomiast plan, by wykorzystać sztuczną inteligencję, co miałoby prowadzić do ograniczenia ryzyka uprzedzeń wobec osób LGBTIQ.

Nie pozostaje też obojętna na problem nieuznawania więzi rodzinnych w krajach UE. Przedłoży inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

Komisja Europejska zachęca też państwa członkowskie, by tworzyły lokalne projekty, które miałyby uzupełniać strategię unijną i czynić ją dostosowaną do potrzeb konkretnych społeczności. Czy jest cień szansy, że Polska się zaangażuje?

Marcelina Martyńska