Podsumowanie prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Czas czytania: 2 minuty 15 czerwca odbyło się podsumowanie prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, które miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik. Uroczystość rozpoczęta została odczytaniem listu pana Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów podkreślał w nim, że edukacja jest fundamentem rozwoju państwa i tylko za jej pomocą będzie można budować Polskę gotową sprostać wyzwaniom współczesności, takim jak postępujące zmiany klimatu.
Czas czytania: 2 minuty

15 czerwca odbyło się podsumowanie prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, które miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik. Uroczystość rozpoczęta została odczytaniem listu pana Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów podkreślał w nim, że edukacja jest fundamentem rozwoju państwa i tylko za jej pomocą będzie można budować Polskę gotową sprostać wyzwaniom współczesności, takim jak postępujące zmiany klimatu. 

Na panelu podsumowującym pracę Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej głos zabrali: Prowadzący Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej dr Andrzej Kassenberg, MBA Redaktorka Raportu „Edukacja Klimatyczna w Polsce” Ewa Całus, Członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland dr Aleksandra Kardaś, Mikołaj Gumulski reprezentujący Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, przedstawicielka Extinction Rebellion/HumanDoc Wiktoria Soszka, Dorota Obidniak reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz dr Tomasz Rożek z Nauka To Lubię. 

W naszym odczuciu, choć ta inicjatywa jest niewątpliwie bardzo potrzebna, abyśmy jako społeczeństwo mogli wspólnie wypracować rozwiązania wobec katastrofy klimatycznej, jedynie aktywiści, naukowcy oraz niektórzy przedsiębiorcy dostrzegają prawdziwą wagę problemu.

Ze strony partii politycznych widać było głównie próby gry o władzę oraz zbijania kapitału wyborczego. Ze wszystkich paneli szczególnie trafiły do nas słowa Tomasz Mrożek, że “polska szkoła nie łączy kropek”. Zdaniem naukowca edukacja w zakresie klimatu powinna odbywać się wielopoziomowo. Projekty, takie jak “Wychowanie do życia w rodzinie” czy “Podstawy przedsiębiorczości” dobitnie pokazują, jak próba przekazania istotnej wiedzy w formie osobnego przedmiotu raz w tygodniu, nie spełnia swojego zadania. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem podobny los spotkałby ewentualny przedmiot poświęcony wiedzy o klimacie. Na całe szczęście na panelu dyskusyjnym obecnych było wiele głosów optujących za korzystaniem ze zdobyczy wielu dziedzin nauki przy edukowaniu młodzieży w sprawach klimatu.

Ignacy Krawsz-Kubica
Ignacy Krawsz-Kubica

Jestem absolwentem 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im/ Jerzego Grotowskiego. Pasjonuję się psychologią, filozofią oraz zjawiskami zachodzącymi w kulturze.

Artykuły: 4