Czym jest Moot Court Kraków?- O symulacji procesu sądowego

Czas czytania: 2 minuty Moot court to wydarzenie przeznaczone dla każdej osoby interesującej się prawem. W najprostszym tłumaczeniu jest to symulacja procesu sądowego, oparta o wymyślony wcześniej kazus prawny.
Czas czytania: 2 minuty

Moot court to wydarzenie przeznaczone dla każdej osoby interesującej się prawem.

W najprostszym tłumaczeniu jest to symulacja procesu sądowego, oparta o wymyślony wcześniej kazus prawny.

Często tego typu wydarzenia organizowane są w ramach studiów prawniczych. Zdarzają się jednak również takie skierowane do młodszych uczestników. Przykładem może być organizowany przez stowarzyszenie Twój Wybór Moot Court Kraków 2022. Odbywać się będzie pierwszy raz na tak dużą skalę i zapowiada się być niezwykle ciekawą możliwość dla wielu młodych.

Wydarzenie odbędzie się w listopadzie bieżącego roku.

Rozpocznie się od warsztatów dotyczących prawa materialnego (ogólne przepisy) i formalnego (dotyczące zasad procesu). Następnie uczestnicy wezmą udział w konkursie polegającym na rozwiązaniu kazusu prawnego, na którego podstawie zostanie dokonana selekcja do dalszego etapu. W nim odbędą się symulacje eliminacyjne.

Samo wydarzenie zwieńczone zostanie finałowy procesem, który przeprowadzony zostanie z uczestnictwem ekspertów z dziedziny prawa. Warsztaty będą miały miejsce na terenie V LO i STO w Krakowie, natomiast finałowa symulacja odbędzie się na sali rozpraw Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć na wsparcie studentów, kadry akademickiej i autorytetów w dziedzinie prawa. Sami organizatorzy podkreślają, że moot court ma służyć upowszechnianiu wiedzy prawniczej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto udział w wydarzeniu będzie okazją do udoskonalenia swoich zdolności retorycznych, argumentacyjnych oraz logicznego myślenia. 

W zeszłym roku sam miałem przyjemność brać udział w podobnym wydarzeniu organizowanym przez Twój Wybór. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie, dzięki któremu zdobyłem ważne doświadczenie. Kazus, którym zajmowaliśmy się w ramach zajęć, dotyczył kontrowersyjnego przepisu o ochronie uczuć religijnych i zapisów o wolności gospodarczej.

Niewątpliwie, najciekawszą częścią była sama symulacja, która odbyła się na wspomnianym wydziale prawa.

W rozprawie uczestniczył niekwestionowany autorytet, profesor Włodzimierz Wróbel, sędziego Sądu Najwyższego, który orzekał w sprawach dotyczących obrazy uczuć religijnych. Wcześniej wszyscy uczestnicy mieli możliwość skonsultowania z nim swoich pomysłów odnośnie strategii procesowej. W tym roku możemy spodziewać się nie mniejszych autorytetów. Dlatego też, gorąco zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.

Kamil Jaglarz
Kamil Jaglarz

Uczeń Klasy prawniczej V LO w Krakowie, debatant, miłośnik kryminałów, rekreacyjny tenisista.

Artykuły: 4