Jak dostać się na FLEX?- Podręcznik przyszłego FLEXera

Czas czytania: 6 minuty FLEX to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.
Czas czytania: 6 minuty

Wyjazd na wymianę zagraniczną to bez wątpienia jedna z najodważniejszych decyzji, jakie może podjąć licealista. Taki śmiałek dysponuje szerokim wachlarzem ofert prywatnych firm, dzięki którym może on spędzić rok w wybranym zakątku świata. Na najbardziej ambitnych poszukiwaczy przygód czeka jednak możliwość uczestnictwa w programie “Future Leaders Exchange Program”. Jest to roczna wymiana w całości opłacana ze środków Departamentu Stanu USA. W ramach programu kandydaci wybrani w bardzo wymagającym procesie aplikacyjnym spędzają rok za oceanem, mieszkając u rodziny goszczącej oraz uczęszczając do amerykańskiej szkoły średniej.

Bozeman, USA
Bozeman, USA

Zanim jednak spakujecie walizki i wyruszycie na przygodę życia, musicie koniecznie przygotować znakomitą aplikację oraz z sukcesem przejść przez kolejne etapy rekrutacji.

Pamiętajcie, że do programu zazwyczaj zgłasza się kilka tysięcy ambitnych młodych Polaków, którzy również marzą o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Spośród tak wielu aplikantów, zazwyczaj wybieranych jest zaledwie kilkudziesięciu finalistów. Nie zniechęcajcie się jednak tymi budzącymi respekt statystykami. Z odpowiednim przygotowaniem i znaczną dawką motywacji, być może to właśnie Wy w wakacje 2024 roku wylecicie do USA. Aby pomóc Wam lepiej zrozumieć proces aplikacji, oddaję w Wasze ręce ten krótki przewodnik.

Na początku chciałbym wyjaśnić podstawowe warunki formalne, które musi spełnić każdy aplikant. Dane dotyczą przyszłorocznej tury aplikacyjnej. Osoba aplikująca na program FLEX powinna mieć obywatelstwo polskie. Uczniowie posiadający podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie, nie mogą brać udziału w programie. Ponadto, kandydat powinien być urodzony między 15 lipca 2006 a 15 lipca 2009 roku i uczęszczać do 1, 2 lub 3 klasy liceum/technikum. Wymagana jest znajomość j.angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym i zostanie ona sprawdzona testem ELTiS podczas półfinałów. Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce oraz musi spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1 (nie może ona przebywać w USA dłużej niż 90 dni w ciągu ostatnich pięciu lat, a jej rodzice nie mogą ubiegać się o emigrację do USA).

Spełniacie powyższe wymagania?

Świetnie, w takim razie przechodzimy dalej. Aplikacja na program FLEX składa się z dwóch głównych etapów: wypełnienia formularza aplikacyjnego (pierwszy etap) oraz półfinałów. Pierwszy etap zaczyna się zazwyczaj wraz z początkiem roku szkolnego i trwa do połowy października roku poprzedzającego wyjazd do USA. W ramach pierwszego etapu kandydat wypełnia kilku segmentowy formularz aplikacyjny, gdzie podaje m.in. podstawowe dane osobowe swoje i swoich rodziców. Najważniejszym elementem pierwszego etapu aplikacyjnego są trzy eseje, które mają na celu weryfikację osobowości i doświadczenia życiowego kandydata.

Pamiętajcie, aby w esejach opisywać rzeczywiste wydarzenia z waszego życia, co jest podstawowym warunkiem przygotowania ciekawych esejów.

Nie przejmujcie się, że w pracach pisemnych musicie używać bardzo zaawansowanego języka-najbardziej liczy się to, co chcecie przekazać. Nie zostawiajcie pisania na ostatnią chwilę, w przeciwnym razie Wasz tekst będzie niedopracowany i mało przekonujący.

Wasze formularze aplikacyjne nie są oceniane przez polskich przedstawicieli programu FLEX, ale przesyłane są one do Stanów Zjednoczonych, gdzie poddawane są weryfikacji przez specjalnie wyselekcjonowane osoby. Wyników pierwszego etapu możecie spodziewać się na przełomie listopada i grudnia. Na zakwalifikowanych oczekuje największe wyzwanie-półfinały.

Półfinały to kilkuetapowy proces selekcyjny prowadzący do wyboru Finalistów, czyli osób, które zostaną zaproszone do odbycia rocznej wymianu w USA. Oprócz tego powstaje również lista rezerwowa złożona z osób, które będą miały możliwość wyjazdu w przypadku rezygnacji jednego z finalistów. Przyszłoroczni finaliści zyskają możliwość spędzenia roku szkolnego 2024-2025 w Stanach Zjednoczonych pod warunkiem, iż zapewnione zostanie im miejsce w rodzinie goszczącej oraz amerykańskiej szkole. Każdy z finalistów będzie miał również obowiązek wzięcia udziału w niezbędnym szkoleniu przedwyjazdowym w Warszawie, podczas którego otrzyma on wiele informacji niezbędnych do poradzenia sobie za oceanem. Finaliści muszą również spełnić określone wymagania szkolne i zdrowotne oraz posiadać polski paszport. Ostatecznym wyników kandydaci mogą spodziewać się wraz z początkiem maja. W przypadku niepowodzenia w aplikacji, osoby wciąż spełniające kryteria mogą próbować swoich sił w przyszłorocznej turze aplikacyjnej. Pamiętajcie, aby się nie zniechęcać, konkurencja o stypendium FLEX jest ogromna, a będąc o rok starsi będziecie w stanie przygotować jeszcze lepszą aplikację niż poprzednio.

Od lewej: Kailua-Kona, Hawaje; Yellowstone National Park
Od lewej: Kailua-Kona, Hawaje; Yellowstone National Park

Przebieg półfinałów jest różny z roku na rok, często trwają one na przełomie grudnia i stycznia. W moim przypadku (aplikowałem w podczas roku szkolnego 2020-2021) polegał on na wypełnieniu kolejnego, bardziej złożonego formularza aplikacyjnego, który jest następnie przesyłany do fachowej analizy w Waszyngtonie. Wymagane było m.in. załączenie rekomendacji od nauczyciela, podanie informacji na temat swojej edukacji oraz podzielenie się swoimi osiągnięciami naukowymi oraz pozaszkolnymi. Podczas tego etapu sprawdzona została również moja znajomość języka angielskiego, gdyż zostałem poproszony o wypełnienie krótkiego testu ELTiS. Test ten sprawdza nasze kompetencje ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem w języku angielskim i jest w zasięgu osoby posługującej się tym językiem na poziomie B2. Ponadto, częstymi elementami aplikacji są trzy eseje pisane bez przygotowania, pod presją czasu w kontrolowanym środowisku oraz, w przypadku stacjonarnej formuły przeprowadzania półfinałów, może zostać przeprowadzone zadanie grupowe mające na celu sprawdzić Waszą umiejętność współpracy w grupie.

Najlepiej zapamiętanym przeze mnie elementem półfinałów była rozmowa kwalifikacyjna.

Jest ona przeprowadzana zarówno w języku polskim, jak i angielskim z przedstawicielem Departamentu Stanu USA. Ten element ma na celu bliższe poznanie Waszej osobowości, pasji oraz motywacji do spędzenia roku w Stanach Zjednoczonych. Skupcie się na tym, aby odpowiadać zgodnie z Waszymi przekonaniami i starajcie się pokazać rozmówcy, dlaczego to właśnie Wy zasługujecie na niezwykłą szansę wyjazdu do USA.

Pamiętajcie, że uniwersalny klucz, który otworzy Wam drzwi do otrzymania stypendium… nie istnieje.

Na wybór finalistów wpływa bardzo wiele różnych czynników. Podczas procesu rekrutacyjnego nie obawiajcie się przedstawić pełni Waszych doświadczeń i osobowości, bo każdy szczegół Waszej aplikacji jest bardzo istotny dla komisji rekrutacyjnej. I najważniejsze: nie bójcie się zaaplikować. Spędzenie roku na wymianie w Stanach Zjednoczonych zmieni Was w dojrzałych, odpowiedzialnych i otwartych na świat młodych ludzi. Takiej szansy nie wolno zmarnować!

Artykuł został w całości zredagowany przez absolwenta programu FLEX Stanisława Bektaşa. Obecnie Stanisław współtworzy ogólnopolski projekt Exchanger, który umożliwia młodym, ambitnym licealistom uzyskania sprawdzonych informacji z pierwszej ręki na temat wymian międzynarodowych.

Głos Pokolenia
Głos Pokolenia

Głos Pokolenia to Stowarzyszenie zrzeszające młodych ludzi z całego kraju, którym przyświecają wspólne cele, takie jak edukacja młodzieży z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Jeżeli chcesz nam pomóc napisz do nas!

Artykuły: 44