Likwidacja Wydziału Dialogu z Młodym Pokoleniem

Czas czytania: 2 minuty

W dniu dzisiejszym (17 czerwca 2024 r.) otrzymaliśmy informację, że Wydział Dialogu z Młodym Pokoleniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie zlikwidowany.

Artur Nowak, czyli ostatni pracownik tego wydziału napisał kilka słów do swoich współpracowników.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za udział we wszystkich organizowanych wydarzeniach, spotkaniach oraz innych przedsięwzięciach. Razem przygotowywaliśmy i realizowaliśmy największe eventy w Kancelarii Premiera.

Podkreślił także, że polityka młodzieżowa nie znajduje zainteresowania wśród decydentów.

Niestety polityka młodzieżowa, nie znajduje zainteresowania decydentów. Od początku roku odbyłem dziesiątki rozmów z kierownictwem. Przynajmniej raz w tygodniu przypominałem o konieczności zwołania kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jednak jak wiecie – bez żadnego skutku i odzewu.

Nowak proponował swoim przełożonym wiele ciekawych wydarzeń, czy projektów.

Począwszy od cyklu spotkań ,,Młodzi w Kancelarii”, Warsztatów Bezpieczni w Sieci,  Święta Młodzieżowych Rad, Konkursu ,,Ambasador Młodego Pokolenia” – w którym wzorem lat ubiegłych nagradzalibyśmy najaktywniejszych młodych aktywistów, organizacji Kongresu Zdrowia Psychicznego Młodych, Festiwalu Młodzi w UE – bilans 20 lecia oraz wielu innych inicjatyw. Niestety wszystkie te propozycje spotkały się z zerowym zainteresowaniem.

Artur Nowak poinformował, że z pewnością ciągłości zadań nie służą również zmiany kadrowe, które zachodziły w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego. W przeciągu pół roku, departament miał już kolejno 4 dyrektorów, którzy jak twierdzi: „zanim wdrożyli się w aktualne sprawy zostawali odwoływani”.

Kończąc swoją wiadomość do współpracowniczek i współpracowników Nowak napisał:

Pamiętajcie, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest jedynym ustawowym (i najwyższym) organem dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami instytucji i władz publicznych a reprezentantami środowisk młodzieżowych, za którego działanie odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Domagajcie się swoich praw, należnej obsługi i pola do działania.

W tym momencie warto zauważyć, że w dalszym ciągu nie wiadomo nic o nowej Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, która została odwołana 16 lutego 2024 r.

Znaczna część młodego pokolenia niepokoi się sytuacją polityki młodzieżowej w naszym kraju. Powinno dać to do myślenia decydentom. Młodzi ludzie to przyszłość i nie można o tym zapomnieć.

Paweł Mrozek
Paweł Mrozek

Młody działacz społeczno-polityczny, założyciel Akcji Uczniowskiej, poseł młodzieżowego Sejmu RP, członek Instytutu Praw Dziecka, Inicjatywy Wschód, Parlamentu Młodych RP. Aktywista, licealista, przyszły dziennikarz! 💙

Artykuły: 4