Site Overlay

Identyfikacja Wizualna

Identyfikacja Wizualna

Symbolika znaku

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­Znak graficzny od początku pomysłu, aż po realizację miał być prosty, stylowy oraz elegancki. Ma on
swoją budową być charakterystyczny oraz symbolizować takie cechy
jak profesjonalizm, nowoczesność
oraz dynamika.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Na cechy te składają się takie
czynniki jak budowa przedstawiona
na bazie kwadratu, co symbolizuje prostotę, zakrzywione rogi, które
symbolizują nowoczesność oraz dynamikę a także tekst, którego font
nawiązuje do wiekowej dziedziny
jaką jest redakcja, ulokowanie w
środkowej części symbolizuje niezaklasyfikowanie do żadnej ze stron
politycznych.

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Slogan marki odnosi się do umożliwiania młodym ludziom wyrażania
własnych przekonań politycznych
przy zachowaniu wolności słowa.
Pragniemy podkreślić, że zdanie
młodego pokolenia w kwestiach polityki, ekonomii i prawa powinno wybrzmieć, gdyż to jest to istotny punkt
widzenia dla całego społeczeństwa.
To ta młodzież będzie w przyszłości
budować świat.

Pole ochronne

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Pole ochronne znaku to obszar wokoło znaku, który nie może zostać zajęty przez żaden inny podmiot aby zachować przejrzystość oraz nie naruszyć rozpoznawalności znaku.
Pole to ma wartość 1/4x, gdzie x jest wartością szerokości oraz wysokości znaku.

­­ ­­ ­­ ­­ ­­

­­ ­­ ­­ ­­ ­­

­­ ­­ ­­ ­­ ­­

Przykład nieprawidłowego zastosowania pola ochronnego

Kolorystyka

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Kolorystyka to najważniejsza
część naszego znaku, umożliwia rozpoznanie i powiązanie go z naszą
marką. Dopuściliśmy do użytku trzy
kolory czarny, biały oraz różowy, który jest naszym kolorem przewodnim.

Zabronione wersje znaku

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Zabronione są wszelkie manipulacje znakiem takie jak rozciąganie, obracanie, zmiana koloru poza dopuszczalne, stosowanie samego obrysu,
zmiana pozycji tekstu itp. Natomiast
dopuszczalne są manipulacje znakiem w celu jego wizualizacji np. animacje, przejścia itp. jeżeli faktyczny
pełny znak zostanie umieszczony na
tyle długo aby można było go rozpoznać, zidentyfikować oraz powiązać
z marką.

Dozwolony rozmiar znaku

 ­

 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­W przypadku znaku graficznego
rozmiar ma znaczenie, to dzięki dobremu dostosowaniu wielkości znaku może on być bardziej widoczny
i przy tym rozpoznawalny. Przedstawiliśmy trzy przykładowe wielkości:
20mm, 30mm oraz 40mm, nie oznacza to jednak, że są to wielkości stałe. Minimalny rozmiar znaku wynosi
20mm dla druku oraz 120px dla
internetu.
 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­Loga o wymiarach mniejszych niż
40mm lub 150px nie powinny
zawierać sloganu marki.

Do pobrania

Głos Pokolenia, Logo, Głos Pokolenia Logo, Księga znaku, indentyfikacja wizualna, GP, GPG, GP Games, specyfikacja, pobierz logo, pobierz księge znaku