Informacje

Powołujemy do życia Konkurs na Artykuł, kierując się przede wszystkim ideą rozpowszechniania wśród młodych ludzi zainteresowania dziennikarstwem, publicystką oraz rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych. Konkurs rozpoczyna się z dniem 15.04. a kończy w dniu 30.05.2021 r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie artykułu na dowolny temat, zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie.