Patroni I edycji

Patronat Honorowy:

Komitet Obrony Demokraci

Patroni:

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek