Site Overlay

Źródła Wiedz

Literatura: 

 1. Encyklopedia politologii: Pojęcia, teorie i metody, t. 1, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016,

 2. Encyklopedia politologii: Stosunki międzynarodowe, t. 5, pod red. T. Łoś-Nowak, A. Florczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010,

 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009,

 4. Nauka o państwie współczesnym, Sagan, V. Serzhanova, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2013,

 5. Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Białocerkiewicz, wyd. Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2003,

 6. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007,

 7. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, t. 1–4, Warszawa 2018–2019:

        I cz. I: Teoria – Instytucje – Procesy: Zagadnienia ogólne

        I cz. II: Teoria – Instytucje – Procesy: Polityczna organizacja społeczeństwa

        II: Współczesne systemy rządów

        III: System rządów w Polsce: Tradycje i współczesność

        IV: System rządów w Polsce: Instytucje polityczne w latach 1989–2018.

 

 1. Ustrój polityczny państwa: Polska, Europa, Świat, pod red. S. Sulowskiego,

 2. Szymanka, wyd. Sejmowe, Warszawa 2013,

 3. Repetytorium maturalne WOS: wiedza o społeczeństwie, pod red. K. A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Ł. Zamęckiego, wyd. Poltext, Warszawa 2012,

 4. Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Gulczyński, A. Małkiewicz, Warszawa 2008,

 5. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, wyd. UMCS, Lublin 2002,

 

Zalecana literatura do przygotowania do konkursu wiedzy o politologii.

Opracowali:

dr Edyta Chrobaczyńska –Plucińska

dr Przemysław Łukasik

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

– Zespół w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

– Zespół Głosu Pokolenia