Informacje

Powołujemy do życia Konkurs Wiedzy o Politologii,
kierując się przede wszystkim ideą rozpowszechniania wśród młodych ludzi zainteresowania polityką krajową i światową.

Mając na celu edukację młodzieży z zakresu politologii, a także kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, stworzyliśmy III stopniowy konkurs, podczas którego wyłonimy 10 finalistów, w tym 3 laureatów.

I etap odbędzie się online poprzez naszą stronę internetową. W dzień konkursu pojawi się link, dzięki któremu osoby wcześniej zarejestrowane poprzez formularz, będą mogły wziąć udział w I etapie.

O tym, kto dostał się do II etapu (będzie to 150 osób, które uzyskały najwyższy wynik punktowy) poinformujemy mailowo, ponownie etap odbędzie się online, na takich samych zasadach jak etap I.

Ponownie, w sposób mailowy poinformujemy 30 osób, które uzyskały najwyższe wyniki o terminie i miejscu Etapu Finałowego.

Dzięki uprzejmości Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, trójka laureatów zostanie w dodatkowy sposób wyróżniona upominkami od Pana Posła.

Z tego miejsca pragniemy podziękować każdemu, kto przyczynił się do realizacji konkursu.