Informacje

Już po raz trzeci mamy przyjemność powołać do życia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Politologii!

Poprzednie dwie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży z całej Polski, kierując się wciąż ideą rozpowszechniania wśród młodych ludzi zainteresowania polityką krajową i światową oraz mając na celu edukację młodzieży z zakresu politologii, a także kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, dajemy możliwość udziału w trzystopniowym konkursie, podczas którego wyłonimy 10 finalistów, w tym 3 laureatów. 

Zarówno pierwszy i drugi etap tegorocznej Edycji będą miały formę zdalną, zaś Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Politologii odbędzie się stacjonarnie w Warszawie.


20 listopada 2022- I etap

4 lutego 2023- II etap

25 marca 2023- III etap/ Finał