Długi start w nową kadencję – podsumowanie 1. posiedzenia Sejmu RP X Kadencji

Czas czytania: 6 minuty Wybory 15 października wyłoniły Sejm X kadencji. Prezydent RP wyznaczył pierwsze posiedzenie na 13 listopada. Zakończyło się ono dopiero 21 grudnia 2023 roku. Jak wyglądały prace izby?
Czas czytania: 6 minuty

Po zakończeniu kadencji Sejmu IX kadencji Prezydent ogłosił wybory na dzień 15 października 2023 roku. Podczas nich obywatele wybrali Sejm X kadencji. Pierwsze posiedzenie trwało od 13 listopada do 21 grudnia i liczyło łącznie 13 dni posiedzeń plenarnych. Jak wyglądały prace izby?


Po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj”

Marszałek Szymon Hołownia po swoim wyborze

Zwołanie 1. posiedzenia Sejmu X kadencji

Wybory parlamentarne zostały ogłoszone przez Prezydenta Andrzeja Dudę na 15 października 2023 roku. Wyłoniły one Sejm X kadencji.

Najwyższy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, jednak nie był on wystarczający do samodzielnych rządów. Większość w nowym parlamencie przejęła koalicja składająca się z Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy.

Prezydent Andrzej Duda zwołał 1. posiedzenie Sejmu RP X kadencji na dzień 13 listopada bieżącego roku na godzinę 12.00.

Dzień pierwszy

Pierwszy dzień posiedzenia przebiegł przede wszystkim pod szyldem wyboru Marszałka Sejmu RP. Zgłoszono kandydatury Szymona Hołowni z Trzeciej Drogi oraz Elżbiety Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowane zwycięstwo odniósł ten pierwszy, co potwierdziło jakie partie tworzą sejmową większość. Do tego wybrano Wice-Marszałków Sejmu RP. Poparcie Izby uzyskali Monika Wielichowska, Dorota Niedziela, Piotr Zgorzelski, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak. Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek na to stanowisko. Na tym zakończono pracę izby 13 listopada.

Sejm 1 2
Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Dzień drugi

Pracę 14 listopada rozpoczęły się od wyborów posłów-sekretarzy Sejmu X kadencji oraz składu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Następnie Izba przeszła do wyboru posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm wybrał do tej roli posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, posła Roberta Kropiwnickiego, posła Tomasza Zimocha i posłankę Annę Marię Żukowską.

Dzień trzeci i czwarty

Izba wznowiła obrady 21 listopada. Wybrała w tym dniu składy osobowe poszczególnych komisji sejmowych oraz członków Trybunału Stanu.

Czwarty dzień 1. posiedzenia, czyli 22 listopada, przebiegł pod szyldem pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli aktu prawnego przywracającego finansowanie procedur in vitro ze środków publicznych.

Dzień piąty

Sejm ponownie rozpoczął prace 28 listopada. Zaczęto od wyboru Rzecznika Praw Dziecka oraz członka komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Na pierwszy urząd wybrano panią mecenas Monikę Horną-Cieślak, a na drugie stanowisko powołano panią Karolinę Marię Bućko. Następnie wysłuchano sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Na koniec przeprowadzono pierwsze czytania trzech projektów uchwał dotyczących Sejmowych Komisji Śledczych: pierwszej dotyczącej tzw. wyborów kopertowych, drugiej dotyczącej tzw. afery wizowej i trzeciej dotyczącej działań związanych z oprogramowaniem Pegasus.

Dzień szósty

29 listopada izba zajęła się najpierw pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona podnieść wynagrodzenia pielęgniarek i pielęgniarzy. Następnie powrócono do prac nad ustawą dotyczącą finansowania in vitro i wysłuchano sprawozdania Komisji Zdrowia. Izba uchwaliła ten projekt ustawy i przekazała go do dalszego procedowania Senatowi RP. Potem zajęto się wysłuchaniem informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej oraz odwołano członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Na koniec Izba dokonała korekt w składach osobowych komisji sejmowych.

Dzień siódmy

Izba wznowiła obrady 6 grudnia i na początku przyjęła ślubowanie od członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Następnie zajęła się punktem 28. i 29. porządku dziennego, tj. rządowym projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen energii oraz poselskim projektem ustawy dotyczącym tej samej materii. Ostatecznie Sejm projekt rządowy odrzucił, a projekt poselski poddał dalszemu procedowaniu. Prace izby w tym dniu zakończyło pierwsze czytanie uchwały ws. zmian w Regulaminie Sejmu.

Dzień ósmy

7 grudnia 2023 roku Sejm powrócił do procedowania projektu uchwały ws. utworzenia sejmowej komisji śledczej dotyczącej tzw. wyborów kopertowych. Wysłuchał w tym celu sprawozdania Komisji Ustawodawczej. Następnie wznowił pracę nad poselskim projektem ustawy ws. zamrożenia cen energii. Po ich zakończeniu dokonał wyboru Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Została nim pani Karolina Maria Bućko. Na zakończenie prac tego dnia dokonano zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Dzień dziewiąty

Prace 11 grudnia bieżącego roku rozpoczęło wysłuchanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ws. programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Izba nie zdecydowała się udzielić Trzeciemu Rządowi Mateusza Morawickiego wotum zaufania, przez co sama przystąpiła do wyboru Prezesa Rady Ministrów. Na to stanowisko zgłoszono kandydaturę Donalda Tuska. Uzyskał on poparcie sejmu i został wybrany przez niego na Prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów.

Dzień dziesiąty

12 grudnia 2023 rozpoczął się od wysłuchania Prezesa Rady Ministrów ws. programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru członków Rady Ministrów. Sejm bezwzględną większością głosów dokonał wyboru składu Trzeciego Rządu Donalda Tuska. Następnie Izba wybrała skład osobowy sejmowej komisji śledczej dotyczącej tzw. wyborów kopertowych. Prace tego dnia zakończyły się wysłuchaniem sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Sejm 1 1
Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Dzień jedenasty

Izba wznowiła prace 19 grudnia bieżącego roku. Rozpoczęła od dokonania korekt w składach komisji sejmowych, a następnie przeszła do pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Potem zajęła się wysłuchaniem sprawozdania Komisji Ustawodawczej ws. utworzenia sejmowej komisji śledczej dotyczącej tzw. wyborów kopertowych. Dzień zakończyły dalsze prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Dzień dwunasty

20 grudnia Sejm przyjął ślubowanie od Rzecznika Praw Dziecka i uchwalił projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego poprzez aklamację. Następnie dokonał korekt w składach komisji sejmowych, a potem zajął projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Później przyjął projekt uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Na zakończenie zajął się ustawami okołobudżetowymi za lata 2023 i 2024.

Dzień trzynasty

Ostatni dzień 1. posiedzenia zaczął się od debaty średniej nad ustawą budżetową na rok 2024. Przedstawił ją Minister Finansów Andrzej Domański. Następnie Izba wybrała członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz członków sejmowej komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej.

Podsumowanie

1. posiedzenie Sejmu zakończyło się po trzynastu dniach prac.

Podczas niego uchwalono:

Zrzut Ekranu 2023 12 26 225248 Sejm 1 1
Fot. Strona internetowa Sejmu RP

Następne – 2. posiedzenie Izby zwołano na dzień 10 stycznia bieżącego roku.

Microsoftteams Image (1)
Piotr Maciejewski
Piotr Maciejewski

Zaangażowany w szereg projektów, z urodzenia poznaniak i student Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Chce zostać dziennikarzem. Godzinami może rozmawiać o Niemczech, języku niemieckim, Unii Europejskiej (szczególnie Parlamencie Europejskim w Strasbourgu), USA czy szeroko pojętej kulturze. Zakochany w trzech miastach: Poznaniu, Strasbourgu i Frankfurcie nad Menem. Wieczory spędza z ciekawą książką czy dobrym filmem. Pełen ambicji nieustannie chce poszerzać swoje doświadczenie i kompetencje w szerokim wachlarzu zainteresowań poprzez doskonałą organizację.

Artykuły: 12