Czas czytania: 2 minuty

Po powstaniu „Solidarności”, innych ugrupowań opozycyjnych, a także dalszych wydarzeniach w latach 1980-1989, społeczeństwo zdawało sobie sprawę z reformy ustroju, która była nieunikniona.

III Rzeczpospolita Polska oficjalnie miała stać się państwem demokratycznym, które miało być „oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

Prace nad odnowionym politycznie państwem ruszyły już w 1989 r., a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Znacząca większość wierzyła w transformację ustroju na lepsze (z 451 członków tylko 40 było przeciwnych, natomiast 6 wstrzymało się od głosu).

„Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r.?” Takie pytanie zadane zostało aż 12 130 200 osobom, które wzięły udział w referendum 12 maja 1997 r. Z tych uprawnionych do głosowania, zaledwie 53,45% odpowiedziało pozytywnie. Mimo wszystko zamiany po wcześniejszych czasach PRL były konieczne, więc 3 miesiące po upływie ogłoszenia Konstytucji, weszła ona w życie 17 października 1997 r.

Od dnia uchwalenia Konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe, minęło w tym roku 25 lat.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w sobotę 2 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość, na której zebrały się osoby takie jak: wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty, marszałkowie Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji, jak również byli premierzy oraz parlamentarzyści.

– Rozpoczynaliśmy w bardzo trudnym momencie. Mieliśmy ogromne bloki. Zarówno społeczeństwa oczekującego na rozwiązania po tak ciężkim okresie, a także ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych

wypowiadał się przewodniczący Zgromadzenia Narodowego z 2 kwietnia 1997 r.

Mimo wszystko, jak podkreślał Marszałek Sejmu II kadencji Józef Zych Konstytucja z 1997 r. „nie jest konstytucją ugrupowań, a konstytucją polskiego narodu”.

Opinia społeczna dotycząca Konstytucji od zawsze była podzielona. W 2004 r. według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), za zmianą Konstytucji opowiadało się aż 45% ankietowanych, w 2022 r. było to zaledwie 24% (co w porównaniu z rokiem 2018 obrazuje spadek o 7 punktów procentowych). Mimo to obecnie aż 77% respondentów wskazuje, że ich zdaniem Konstytucja ma duże znaczenie dla życia obywateli.

Konstytucja ta była przełomowa dla rozwoju III Rzeczpospolitej Polskiej. Bez względu na jej opinię w społeczeństwie zapewniła ona poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to, że państwo polskie zmierza w politycznie stabilną stronę.

Martyna Wilczura
Martyna Wilczura
Artykuły: 2