I Międzynarodowy Kongres Edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czas czytania: 4 minuty 24 listopada 2023 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się I Międzynarodowy Kongres Edukacji. Jak przebiegło wydarzenie?
Czas czytania: 4 minuty
Obraz - edukacja

24 listopada 2023 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się I Międzynarodowy Kongres Edukacji. Jak przebiegło wydarzenie?

Początek Kongresu

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Julii Oleszyńskiej – Studentki z New York University Abu Dhabi. Opowiadała ona o swojej historii i drodze, która rozpoczęła się w okolicach Poznania, motywowała swoją historią uczestników spotkania do pracy, mówiąc o studiowaniu za granicą i o dążeniu do sukcesu. Swoją wypowiedź zakończyła słowami: “jeśli ktoś wam mówi, że czegoś nie możecie, to zróbcie to dwa razy i koniecznie róbcie zdjęcia”.

Następnie wystąpiła Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodząca z Meksyku. Porównywała polski system edukacji do ich lokalnego. Opowiadała o meksykańskiej sytuacji i jej spostrzeżeniach na tematy związane z polską edukacją, zaznaczając podobieństwa i różnice w naszych systemach.

Po wystąpieniu studentki z Meksyku, osoby zgromadzone na kongresie porównywały razem z prowadzącymi polski system do zagranicznych. Omawiano systemy wprowadzone w Finlandii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Austrii, Holandii i Grecji, rozmawiając jednocześnie o tym, czym polskie szkolnictwo mogłoby się zainspirować.

Alternatywne metody edukacji

Gościnnie wystąpili przedstawiciele polskich szkół prezentujących inne metody nauki. Monika Lenkiewicz zaprezentowała szkołę “Mała Finlandia“, w której system edukacji jest wzorowany na fińskim. Uczniowie są oceniani na podstawie projektów, które przygotowują przez cały rok, oceny są opisowe i aż do szóstej klasy podstawówki nie stosuje się testów, ani egzaminów. Pani Monika Lenkiewicz mówiła o tym, jak ważna jest otwartość wobec uczniów, szczerość i zaufanie. Podała przykłady praktyk, które jej zdaniem powinny przejść do ogólnopolskiego systemu edukacji.

Pani Elżbieta Brylska mówiła o nauczaniu domowym. Opowiadała o trudnościach, ale i zaletach wiążących się z tym rozwiązaniem. Ten system jest według niej dużym wyzwaniem dla rodziców jak i dla dziecka, ale odpłaca się dużą ilością czasu wolnego dla ucznia, a także zadowalającymi efektami nauki.

Pan Dyrektor Stanisław Kwieciński opowiadał o swojej szkole – British International School of Cracow. Szkoła bazująca na brytyjskim systemie cechuje się ogromną różnorodnością. Została wspomniana ogromna tolerancja, opieka psychologiczna dla uczniów, a także zróżnicowanie wśród podopiecznych szkoły. O swojej szkole Pan Stanisław Kwieciński mówił jako o miejscu przyjaznym dla każdego wyznania religijnego, dla osób LGBTQ+, a także dla każdej innej osoby – o miejscu, które jest przyjazne dla wszystkich i to jego zdaniem jest w nim najpiękniejsze. Mówiono także o przedmiotach ścisłych. W British International School of Cracow przedmioty takie jak fizyka czy chemia są nauczane głównie poprzez doświadczenia i praktykę, a nie, tak jak w zwykłej szkole, typowe uczenie się wzorów i teorii.

Projekt Bez Nazwy 20231204 113623 0000

Pozostali Goście

Po spotkaniu z przedstawicielami szkół prywatnych, przedstawiona została prezentacja na temat ważnej roli psychologii i dobrostanie psychicznym uczniów w polskich szkołach. Prezentacja pokazała, jak ważną rolę odgrywa psychika dziecka i jak duża jest potrzeba zadbania o nią przez oświatę.

Odbył się również wywiad z przedstawicielką fundacji Growspace. Mówiła ona o osobach LGBTQ+, a także o osiągnięciach swojej fundacji, jej działaniu na korzyść uczniów w szkołach, o mniejszościach, zgromadzeniach młodzieżowych i o problemach polskiego szkolnictwa oraz jak, jej zdaniem, można by je rozwiązać.

Ostatnim wystąpieniem kongresu było spotkanie z przedstawicielami kilku organizacji młodzieżowych: Samorząd Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Młodzieżowa Rada Krakowa oraz Zwolnieni z Teorii. Mówili o swoich społecznościach, w jaki sposób działają na rzecz polskich uczniów i jak ich reprezentują. Podsuwali swoje pomysły i metody na walkę z wadami polskiego systemu edukacji.

Edukacja w Polsce to niezwykle ważny temat, dlatego dobrze, że Międzynarodowy Kongres Edukacji został zorganizowany. Dzięki organizowaniu naszych wydarzeń i uczestniczeniu w nich potencjalna zmiana jest w naszych rękach. Można było odnieść wrażenie, że mottem tego wydarzenia było “zainspiruj się!”.

Piotr Kraszczyński
Piotr Kraszczyński
Artykuły: 4