Tag ustawa o samorządzie gminnym

Ład przestrzenny jako zadanie samorządu terytorialnego

Czas czytania: 6 minuty Ład przestrzenny jako zadanie samorządu terytorialnego Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 wymienia zadania własne gminy. Zapewne nie byłoby to warte podkreślenia, gdyby nie fakt, że pierwsze miejsce, a zatem przed obowiązkami związanymi ze służbą…